Vodeni ogledi vrta

Z vodenimi ogledi razkrivamo marsikatero skrivnost in pripovedke o družini Scaramangà, vili Mirasasso in njenem vrtu. Potankosti, kako je vrt nastal, kdo vse je v njem živel, kaj je za koga pomenil. Razkrivamo mite in legende posameznih dreves in drugih rastlin, njihov pomen in uporabo. Z doživeto razlago nas, ki v vrtu danes delujemo in z njim živimo vas popeljemo skozi stari in novi del vrta, v rastlinjak iz leta 1890, kmalu tudi Interpretacijski center kraške vegetacije.

Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso je individualnim obiskovalcem in skupinam do 10 oseb brezplačno dostopen. V odpiralnem času, glede na zimski in letni urnik, si vsak lahko brezplačno privošči sprehod po vrtu, mirno opazovanje naravnih in kulturnih lepot ter posluh blagodejnega glasu narave.

Za posameznike, ki o vrtu ob vili Mirasasso želijo spoznati nekaj več ter obvezno za skupine nad 10 oseb, pa ponujamo, na osnovi vnaprejšnje najave, celoletne vodene oglede s hišnim vodnikom. Vodene oglede izvajamo v slovenskem, italijanskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku.

V prvi polovici leta 2019 v vrtu izvajamo vodena ogleda Cedra in Gynko, po tem obdobju pa bodo na razpolago tudi ostali vodeni ogledi (Hrast, Ruj in Bor), katerih programe si lahko že sedaj ogledate na spodnjih povezavah:

1. Voden ogled »Cedra«

ogled vrta in rastlinjaka iz leta 1890 (program za različne ciljne skupine)

Voden ogled zajema:

 • predstavitev zgodovine vrta in njegovega današnjega pomena
 • ogled rastlinjaka
 • ogled starega dela vrta, ki ga je oblikovala družina Scaramangà in
 • revitaliziranega dela vrta, ki ga je nedavno obnovila Občina Sežana

Trajanje ogleda:

 • čas izvedbe: celo leto
 • trajanje ogleda: do 1,5 h

Cena:

 • učenci, dijaki, študenti in upokojenci
2,00 € na osebo
 • ostali
4,00 € na osebo
 • individualna vodenja in skupine do 10 oseb
20,00 € oz. 40,00 €

Spremni opis vodenja:

Z doživetim pripovedovanjem vam razkrijemo zgodbo družine Scaramangà, znana dejstva in nenapisane skrivnosti vile Mirasasso ter posebnosti njenega vrta. Popeljemo vas v rastlinjak iz leta 1890, predstavimo njegovo zgodbo, preteklo podobo, nekdanji in sedanji namen, nakar se sprehodimo po vrtu. Sprva po starem delu vrta mimo pušpanov, stoletnih ceder in drugih eksotičnih dreves, glinenih skulptur, ribnika, pergole do borovega gozda in jas dokler se na koncu spustimo še v novi del vrta, ki ga je Občina Sežana nedavno obnovila. Na poti do modernistično obnovljenega predela vrta lebdimo med današnjim in preteklim časom, medtem ko razkrivamo posebnosti posameznih rastlin, zgodbe posameznih vrtnih kotičkov, pripovedke, legende in še marsikaj...

2. Voden ogled »Hrast«

ogled Interpretacijskega centra kraške vegetacije (program za različne ciljne skupine)

Voden ogled zajema:

 • doživljajsko predstavitev kraškega podzemlja, gozda in travišč
 • predstavitev animiranega filma o spreminjanju Krasa v obdobju zadnjih 10.000 let
 • predstavitev Muzia Tommasinija, viteza avstrijskega cesarskega reda železne krone za zasluge v botaniki

Trajanje ogleda:

 • čas izvedbe: celo leto
 • trajanje ogleda: do 1 h

Cena:*

 • učenci, dijaki, študenti in upokojenci
 
 • ostali
 
 • individualna vodenja in skupine do 10 oseb
 

Spremni opis vodenja:

Zvok burje, šumenje dreves, glas ptičjega petja. Pa vonj brinja, kraškega šetraja, žajblja. In en sam razgled, kot bi bili zdaj v podzemnem kraškem kraljestvu, zdaj v gozdu in na kraški gmajni. Voden ogled po Interpretacijskem centru kraške vegetacije je doživljajski ogled. Z vidom, tipom, vonjem. In posluhom. O kraški naravi in človeku, ki sta skozi stoletja soustvarila edinstveno pokrajino. Zdaj zaraslo, zdaj pusto, pa spet prekrito z gozdom in travišči. Okrašeno s številnimi kraškimi oblikami in kamnitimi umetninami, ki jih je ustvarila narava, prepleteno s suhozidi, ki jih je tja postavil človek. O lepotah, ki jih na svojstven način želimo predstaviti in približati obiskovalcem, da si te lepote poželijo ogledati tudi v sami naravi.

3. Voden ogled »Ruj«

ogled vrta, rastlinjaka iz leta 1890 in Interpretacijskega centra kraške vegetacije (program za različne ciljne skupine)

Voden ogled zajema:

 • kratko predstavitev zgodovine vrta in njegovega današnjega pomena
 • ogled rastlinjaka
 • sprehod po vrtu z ogledom starega dela vrta, ki ga je oblikovala družina Scaramangà in revitaliziranega dela vrta, ki ga je nedavno obnovila Občina Sežana
 • voden ogled Interpretacijskega centra kraške vegetacije z:
  • doživljajsko predstavitvijo kraškega podzemlja, gozda in travišč
  • predstavitvijo animiranega filma o spreminjanju Krasa v obdobju zadnjih 10000 let
  • predstavitvijo Muzia Tommasinija, viteza avstrijskega cesarskega reda železne krone za zasluge v botaniki

Trajanje ogleda:

 • čas izvedbe: celo leto
 • trajanje ogleda: do 1,5 h

Cena:*

 • učenci, dijaki, študenti in upokojenci
 
 • ostali
 
 • individualna vodenja in skupine do 10 oseb
 

Spremni opis vodenja:

V uro in pol trajajočem vodenem ogledu vas popeljemo v leto 1848 s kratko predstavitvijo družine Scaramangà, njene vile Mirasasso in vrta, ki ga je družina oblikovala v stilu italijanskih meščanskih vrtov. Ko se vrnemo v današnji čas za trenutek stopimo v rastlinjak, nakar se sprehodimo po vrtu z razgledom in predstavitvijo najpomembnejših rastlin in kulturnih elementov vrta. Voden ogled nosi ime »Ruj«, saj združuje poleg spoznavanja vrta ob vili Mirasasso, ki se ponaša z rastlinami iz različnih koncev sveta, tudi ogled Interpretacijskega centra kraške vegetacije, ki s svojimi predstavitvami obiskovalce popelje med zanimivosti in lepote kraške gmajne. Z enim samim ogledom vam tako predstavimo dva popolnoma različna svetova - vrt, na kraških tleh oblikovan po tujih vzorih, obenem pa na interaktiven in didaktičen način tudi kraško pokrajino, ki si jo le s korakom dlje lahko ogledamo tudi v živo.

4. Voden ogled »Bor«

ogled vrta, rastlinjaka iz leta 1890, Interpretacijskega centra kraške vegetacije ter ustvarjalna delavnica (program za predšolske in osnovnošolske skupine)

Voden ogled zajema:

 • otrokom in učencem prilagojeno predstavitev zgodovine vrta in njegovega današnjega pomena
 • ogled rastlinjaka
 • sprehod po vrtu z zanimivo predstavitvijo posameznih rastlin in spodbujanjem aktivnega sodelovanja
 • različnim starostnim skupinam prilagojena kratka ustvarjalna delavnica
 • voden ogled Interpretacijskega centra kraške vegetacije s predstavitvijo:
  • animiranega filma o spreminjanju Krasa v obdobju zadnjih 10000 let
  • kratkih animacij o spreminjanju kraškega površja ter nastanku udornic in vrtač
  • kraškega podzemlja, gozda in travišč
 • učni list za domačo nalogo

Trajanje ogleda:

 • čas izvedbe: celo leto
 • trajanje ogleda: do 2,5 h

Cena:*

 • predšolske in osnovnošolske skupine
 
 • individualna vodenja in skupine do 10 oseb
 

Spremni opis vodenja:

Dve uri in pol trajajoče doživljajsko popotovanje po 170 let starem vrtu s spoznavanjem rastlin, ki so jih mornarji družine Scaramangà semkaj prinesli iz različnih koncev sveta in rastlinjaka, v katerem so prezimovale na temperaturo občutljive rastline. Sledi postanek, kjer izvedemo krajšo delavnico z uporabo naravnih materialov iz vrta. V drugi polovici vodenja si ogledamo Interpretacijski center kraške vegetacije, kjer predstavimo zanimivosti kraške pokrajine. Predstavimo animirani film o spreminjanju Krasa v zadnjih 10000 letih, animacije o spreminjanju kraškega površja, nastanka udornic in vrtač, otipamo različne kamnine, značilne za Kras, povohamo kraška zelišča in še marsikaj…

5. Voden ogled »Gynko«

ogled vrta in rastlinjaka s poudarkom na strokovni predstavitvi rastlin (program za strokovne skupine od 15. leta starosti dalje s področja naravoslovja - biologe, gozdarje ipd.)

Voden ogled zajema:

 • predstavitev posameznih (izbranih) rastlin (domovina, rastni pogoji, razmoževanje, zgradba rastlin, značilnosti in posebnosti, njihova uporaba ipd.)

Trajanje ogleda:

 • čas izvedbe: celo leto
 • trajanje ogleda: do 1,5 h

Cena:

 • dijaki, študenti in upokojenci
2,00 € na osebo
 • ostali
4,00 € na osebo
 • individualna vodenja in skupine do 10 oseb
20,00 € oz. 40,00 €

Spremni opis vodenja:

Voden ogled »Gynko« je strokovno vodenje, namenjeno skupinam različnih naravoslovnih profilov in starosti, pri čemer je vodenje primerno za skupine posameznikov od 15. leta dalje. S poudarkom na predstavitvi izbranih najzanimivejših rastlin se sprehodimo od drevesa do drevesa, od grma do grma in drugih rastlin, pri čemer vsak primerek poglobljeno preučimo. Pri tem spodbujamo sodelovanje udeležencev. Obetamo torej posebno srečanje, posebno izkustvo, prežeto s spoznavanjem, raziskovanjem, učenjem in nepozabnim druženjem.

* Cene vodenih ogledov Hrast, Ruj in Bor bodo objavljene naknadno, in sicer neposredno pred pričetkom izvajanja omenjenih vodenj.